Textiel

"De productie van textiel heeft een grote impact op mens en milieu, vooral door de winning van grondstoffen en productie. Dit moeten we veranderen. Daarom werkt de overheid samen met de sector om in 2035 de ecologische voetafdruk van textiel te halveren."

Vivianne Heijnen, staatssecretaris
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wat is circulair textiel

In 2050 moet al het textiel dat op de markt is circulair zijn. Maar wat is dat eigenlijk, circulair textiel? En wat is het verschil met duurzaam textiel?

Waarom circulair textiel

De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. En dat aandeel stijgt exponentieel. Het is de hoogste tijd om het tij te keren.

Wat is duurzaam textiel

Het begrip duurzaam komt in veel contexten voor. Maar wanneer is iets duurzaam en hoe meet je dat? Hier lees je wat we weten over duurzaam textiel.

Circulair textiel in 2050

Het beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025 beschrijft de stappen en behaalde resultaten voor een volledig circulaire textielketen in 2050.

Pak je rol op weg naar een circulaire textielketen

Ontwerper
schone-industrieProducent
vrouw-achter-laptopInkoper
Retailer
Consument
Inzamelaar
Recycler
Gemeente

Voor een circulaire textielketen hebben we de inzet nodig van alle partijen uit de keten. Dus ook die van jou. Klik hier op jouw doelgroep en ontdek waar jij mee aan de slag kan. Je vindt er informatie en inspiratie.

Geen specifieke doelgroep? Ga dan direct naar:

Internetconsultatie beleidsprogramma circulair textiel

De afgelopen tijd is gewerkt aan een nieuw beleidsprogramma circulair textiel, met als looptijd 2025 tot 2030. In voorbereiding op het beleidsprogramma hebben we een breed participatietraject uitgevoerd.

Dit concept beleidsprogramma is 6 weken in internetconsultatie, waarbij u de mogelijkheid heeft om op alle onderdelen van dit beleidsprogramma te reageren. Reageer uiterlijk 26 juni 2024 op Overheid.nl.

Hierna zullen we op basis van de reacties verder werken aan een definitief beleidsprogramma.

Laat zien wie je bent

Ontdekken welke kledingstijl écht bij jou past? Doe de gratis online training Mijn Stijl iD. In de training leer je wat past bij jouw identiteit en word je creatiever met de kleding die je al hebt. Dat betekent een overzichtelijke kledingkast en bewust minder (mis)kopen.
Mijn Stijl iD is samen met Psychologie Magazine, modespycholoog Anke Vermeer en stylecoach Mirjam Hamming ontwikkeld.

Video circulair textiel

De impact van de textielsector is groot. Elk jaar kopen we steeds meer kleding. IenW heeft een beleidsprogramma met doelen om de textielsector te verduurzamen.

video circulair textiel middelgrote foto
video: mp4

Meer weten over overig nationaal en Europees beleid?

Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE)

We mogen volgende generaties niet opzadelen met problemen die we nu veroorzaken. Daarom werkt het kabinet toe naar een circulaire economie in 2050.

Europese textielstrategie

De impact van textiel op het milieu is groot en neemt nog steeds toe. Daarom ontwikkelde de EU een strategie voor een duurzame en circulaire textielsector.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Internationale samenwerking tussen bedrijven, overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties is nodig om te komen tot een echt duurzame textielbranche.

Afvalbeleid textiel

Zelfs als we textiel langdurig gebruiken door reparatie en hergebruik komt er een moment dat het afval wordt. De EU en de Nederlandse overheid hebben daarover beleid en regelgeving ontwikkeld.

Visie en ambitie voor circulair textiel in 2050

In een circulaire economie is sprake van slim en zuinig grondstoffengebruik en dat is ook het uitgangspunt voor textiel. Zo ziet een circulaire textielketen er uit: circulaire businessmodellen vormen de standaard, waarbij kleding, textiel en vezels hoogwaardig worden gebruikt en hergebruikt. Alle producten worden ontworpen voor langdurig gebruik en zijn recyclebaar.

Doelen en resultaten van het Beleidsprogramma Textiel

  • Het aandeel gerecycled (post-consumer)/duurzaam materiaal in textielproducten is minstens 25 procent.
  • Minstens 30 procent van alle grondstoffen, materialen en producten die op de Nederlandse textielmarkt worden gebracht, wordt na inzameling – als direct hergebruik niet meer mogelijk is – gerecycled.
  • Minstens 10 procent van de textielproducten die op de Nederlandse markt worden gebracht, wordt na inzameling hergebruikt binnen Nederland.

In 2030 zijn we halverwege de transitie naar de circulaire economie. Dit houdt in dat:

  • in alle textielproducten die in Nederland op de markt worden gebracht 50 procent duurzaam materiaal verwerkt is. Van die 50 procent is minimaal is minimaal 30 procent recyclaat en 20 procent duurzaam materiaal;
  • 50 procent van de grondstoffen, materialen en producten die op de Nederlandse textielmarkt worden gebracht, wordt na inzameling – als direct hergebruik niet meer mogelijk is – gerecycled.
  • 15 procent van de textielproducten die op de Nederlandse markt worden gebracht, wordt na inzameling hergebruikt binnen Nederland.

Het streven is om de ecologische voetafdruk van de textielsector op het gebied van uitstoot, watergebruik, chemicaliën en microplastics te halveren.

Een volledig circulaire economie.

Heb je een vraag of suggestie over circulair textiel? Laat het ons weten!