Circulair ontwerp


Circulair ontwerpen creëert én behoudt waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Met circulair ontwerp als uitgangspunt voor producenten, consumenten en materiaalverwerkers, is de samenleving voorbereid op de circulaire toekomst. Dit is essentieel voor de overgang naar een circulaire economie in Nederland.

Uitgelicht artikel

'Er is veel te winnen in de ontwerpopleidingen', dit blijkt uit een verkenning van Partners for Innovation, in opdracht van Rijkswaterstaat.

Hoe kun je strategisch ontwerpen?

De context die helpt je circulair ontwerp tot een succes te maken

Het beleid voor circulair ontwerpen

Wat doet Rijkswaterstaat als opdrachtgever?

Als grote opdrachtgever in de bouw denkt Rijkswaterstaat goed na over het toekomstige (her)gebruik van alle onderdelen en materialen, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een snelweg of viaduct .

Voor meer informatie over circulair ontwerpen, bouwen en onderhouden door Rijkswaterstaat, kijk op:

  • Rijkswaterstaat Circulair: Circulair ontwerpen en bouwen
  • Circulair ontwerp in de GWW (grond-, weg- en waterbouw)

Hoe werkt Rijkswaterstaat samen aan initiatieven?

Rijkswaterstaat werkt samen met verschillende partijen aan:

  • de Richtlijn Ecodesign;
  • het Expertise Centrum Circulair Design;
  • circulair design en Bouw;
  • circulair design en Kunststof.

Lees meer over deze samenwerkingsinitiatieven.

Kennisplatform CIRCONNECT

Kennisinstellingen, brancheverenigingen, de ontwerpsector, regioversnellers en overheden bundelen de krachten in kennisplatform CIRCONNECT. Ook Rijkwaterstaat is hierbij betrokken. CIRCONNECT biedt onder meer:

Wilt u in contact komen?  Mail dan naar info@circonnect.org