Internationaal


Zonder internationale en Europese samenwerking is het realiseren van een circulaire economie in Nederland niet mogelijk. De samenwerking biedt gelegenheid om kennisuitwisseling te versterken, de ambitie te verhogen en daarmee de markt voor secundaire grondstoffen te vergroten.

Ook draagt samenwerking bij aan het versnellen van innovatie, van innovatief productbeleid en het creëren van prikkels om de circulaire economie op een groter gebied te versnellen. Hiermee wordt draagvlak voor maatregelen vergroot en worden de juiste voorwaarden voor de transitie geschapen en daarmee kansen gecreëerd en benut voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Ook kan Nederland via internationale samenwerking andere landen bijstaan bij de transitie naar een circulaire economie. Naast de inspanningen die Nederland nationaal levert voor het behalen van SDG12 (verantwoorde productie en consumptie), kan het daarmee ook minder ontwikkelde landen helpen SDG12 te realiseren.

Last but not least is Europese en internationale samenwerking bij uitstek noodzakelijk vanwege de samenhang tussen circulaire economie en klimaatbeleid, als bijdrage aan de internationale en Europese klimaatdoelen.

Meer informatie