Nieuwsbrief Zwerfafval - januari 2022

januari 2022

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief lees je over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de brede aanpak van zwerfafval in de transitie naar circulaire economie. Meer informatie vind je op de website Zwerfafval Rijkswaterstaat.

Lees de online versie

Zwerfafvaltrainingen: Verander gedrag

Wist je dat mensen hun afval sneller weggooien in een felgekleurde afvalbak? En dat een schone omgeving met sociale controle zwerfafval tegengaat? In de training Verander gedrag leer je hoe je met behulp van gedragsbeïnvloedingstechnieken zwerfafval vermindert. Vanaf 7 april delen we deze kennis en ervaring graag met jou, gemeentemedewerker of gebiedsbeheerder, en ondersteunen je bij het ontwikkelen van een effectieve zwerfafvalaanpak. Voor een meer gerichtere aanpak geven we later dit voorjaar ook nog de trainingen Schone recreatiegebieden en Voorkom bijplaatsing.

Leerling-BOA’s houden toezichtproject op snelwegparkeerplaatsen

Eind 2021 hebben Rijkswaterstaat en MBO Amersfoort School voor Veiligheid een pilot handhaving en toezicht gehouden op verzorgingsplaatsen langs de snelweg. De pilot, waarin studenten onderzochten in welke mate preventieve handhaving leidt tot vermindering van zwerfafval, is inmiddels afgerond. De resultaten zijn samengevat in een rapport dat op 15 december door de studenten aan Rijkswaterstaat overhandigd is.

Je gemeente zwerfafvalvrij in 1 dag

Een gemeentelijke opschoondag waarbij je vele vrijwilligers, scholen, verenigingen en bedrijven mobiliseert. Een dag met langdurig schoon-effect! Hoe doe je dat?

Tiel en Hilversum gingen je voor. De ervaringen zijn verwerkt in vernieuwde draaiboeken en voorlichtingsfilmpjes, zie ook www.in1dagschoon.com. Ook is er ervaren projectondersteuning. Rijkswaterstaat stelt hulpmiddelen zoals grijpers, hesjes en banners beschikbaar.

Interesse? Meld je aan bij addie.weenk@rws.nl

Bronaanpak plastic zwerfafval

Rijkswaterstaat heeft aanpakken ontwikkeld om te voorkomen dat zwerfafval in het water en op de oevers terecht komt. De komende vier jaar gaan we met gebiedsbeheerders deze aanpakken implementeren en opschalen. We richten ons op deze bronnen: recreatiestranden; bouwplaatsen en bedrijventerreinen; binnenvaart; sanitair afval; sport- en recreatievisserij; stadskades.

Heb je een beheertaak bij rivieroevers en ben je benieuwd wat je kunt doen om te voorkomen dat plastics in het water komen? Bekijk dan de verschillende werkwijzen met praktische tips en interventies voor schone oevers.

Peukenvrij: Alles over de aanpak van tabak-gerelateerd zwerfafval

Met dit kennisdocument wil NederlandSchoon een actueel beeld schetsen van het tabak-gerelateerde zwerfafvalprobleem. Het geeft inzicht in de nieuwe wet- en regelgeving. Ook biedt het relevante kennis, handvatten en inspiratie om het tabak-gerelateerde zwerfafvalprobleem op te lossen.