Training Verander gedrag


Wist je dat mensen hun afval sneller weggooien in een felgekleurde afvalbak? En dat een schone omgeving met sociale controle zwerfafval tegengaat? In de training Verander gedrag leer je hoe je met behulp van gedragsbeïnvloedingstechnieken zwerfafval vermindert.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren verschillende effectieve pilots met gedragstechnieken uitgevoerd. Wij willen deze kennis en ervaring graag delen met jou als gemeentemedewerker of gebiedsbeheerder en je ondersteunen bij het ontwikkelen van een effectieve zwerfafvalaanpak.

Hoe ziet de training eruit?

In de training Verander gedrag gaan we dieper in op de theorie van gedragsverandering. Je maakt kennis met de principes van gedragsverandering, toegespitst op het tegengaan van zwerfafval. Hoe motiveer je mensen het goede gedrag te vertonen en hoe ga je om met weerstand? En hoe zet je een interventie optimaal in? Je leert stapsgewijs om gedragsbeïnvloeding in de praktijk toe te passen en zo het gedrag van mensen positief te veranderen.

De training bestaat uit drie blokken. Het eerste blok is een interactieve sessie waarin je meer leert over gedrag. Je leert hoe je het gedrag én de context kunt analyseren. Zo breng je in kaart wat je al weet over jouw situatie. Het tweede blok is ook weer een interactieve sessie: je maakt kennis met de verschillende interventies, hoe je een interventie kiest en leert hoe je een interventie goed toepast. Voor het derde blok bereid je een pitch voor, waarin je jouw persoonlijke casus presenteert aan de trainers en de rest van de deelnemers. Houd naast deze drie blokken ook rekening met een zelfstudietijd van circa 8 uur, voor het doornemen van het werkboek, het analyseren van je persoonlijke casus en het voorbereiden van je pitch. Het is na de training mogelijk om je interventieplan met ons door te nemen. Met onze feedback proberen we je plan van aanpak dan nog beter te maken.

In deze (gratis) training leer je:

  • waarom we zwerfafval moeten aanpakken;
  • waarom mensen bepaald gedrag vertonen;
  • wat ‘de basis op orde is’ en waarom dit zo belangrijk is;
  • wat gedragsbepalers zijn en hoe je door middel van gedragsbepalers de juiste interventies kiest;
  • wat de do’s en don’ts zijn bij het toepassen van interventies;
  • hoe je deze kennis toepast op je eigen casus.

De training bestaat uit drie dagdelen:

  • Donderdag 23 mei 09:00-12:30
  • Donderdag 13 juni 09:00-12:30
  • Donderdag 4 juli 09:00-12:30
Inschrijven

Doelgroep
Gemeenten en gebiedsbeheerders
Aantal dagen
3 ochtenden
Zelfstudie
8 uur
Max aantal deelnemers
25

Toolkit hardnekkig zwerfafval

Sommige soorten zwerfafval zijn hardnekkig en lijken lastig aan te pakken. Hoe ga je bijvoorbeeld kauwgom op de stoep tegen?

Kijk mee met de gemeente Den Haag en Novi Mores hoe zij hun succesvolle toolkit hebben ontworpen.

Lees verder

Gedragsmaatregelen zijn relatief goedkope maatregelen die een groot en langdurig effect op gedrag van mensen kunnen hebben als ze goed worden toegepast. In deze inspiratielijst vind je 10 effectieve gedragsmaatregelen.

Integrale aanpak

Lees voordat je een training volgt op deze pagina meer over de integrale aanpak. Hier vind je een overzicht thema’s binnen de aanpak zwerfafval. Zo krijg je inzicht in de thema’s die in de training aan bod komen.