Afvangen plastic zwerfafval : vergelijking resultaten pilots

Titel: Afvangen plastic zwerfafval : vergelijking resultaten pilots

Samenvatting: Rijkswaterstaat heeft in opdracht van het ministerie van IenW drie pilots uitgezet voor het afvangen van plastic zwerfafval uit rivieren, zoals beschreven in de Kamerbrief van 6 november 2018 over de gezamenlijke aanpak van zwerfafval. Rijkswaterstaat heeft daarvoor drie locaties bepaald. Drie bedrijven of consortia hebben in een innovatietraject ieder een pilot uitgevoerd op de daarvoor beschikbare locatie om te onderzoeken hoe effectief hun vangsysteem is. Dit rapport bevat een vergelijking van de effectiviteit van deze drie vangsystemen en in welke mate de resultaten representatief zijn voor plastic vangsystemen in Nederland. Naast de resultaten van de drie pilots is ook informatie opgenomen van twee vangsystemen die al langere tijd functioneren in de Rotterdamse havens.

Datum: september 2021

Auteur: Anton de Fockert en Frans Buschman (Deltares)

Document: Afvangen plastic zwerfafval : vergelijking resultaten pilots