Afvalcijfers

Rijkswaterstaat en andere organisaties verzamelen veel informatie over afval op landelijk en op gemeentelijk niveau. Hoeveel afval wordt er aangeboden, waar bestaat het afval uit, hoe wordt het verwerkt, wat zijn de kosten voor de burger? Al deze informatie kunt u inzien in onze afvaldatabase.

Rijkswaterstaat beheert de Nederlandse monitoringsgegevens over afval. Wij analyseren de gegevens en rapporteren over de resultaten. De overheid gebruikt de gegevens bij de evaluatie en verdere ontwikkeling van het afvalbeleid. Rijkswaterstaat houdt deze gegevens bij op gemeentelijk niveau en op landelijk niveau.

Gemeentelijk niveau

  • Per gemeente worden ingezamelde hoeveelheden afval bijgehouden. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina en de cijfers vindt u in de afvaldatabase (swing).
  • Rijkswaterstaat verzamelt jaarlijks de gegevens over afvalstoffenheffing per gemeente. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina; de cijfers vindt u direct in de afvaldatabase en in de publicatie Afvalstoffenheffing 2014.

Landelijk niveau

Afvaldatabase

Een groot deel van de gegevens is direct beschikbaar in een online afvaldatabase. Een toelichting over de gegevens in de afvaldatabase staat in de verschillende hiervoor genoemde onderwerpen.

Als u vragen heeft over de cijfers, kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer.