Producentenverantwoordelijkheid

________________________________________

UPV: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

U vindt in de loop van 2021 meer informatie over de UPV op deze pagina's. Dit in verband met de inwerkingtreding van:

________________________________________

Brengt u als eerste in Nederland producten op de markt?

Dan kan het zijn dat u daarvoor producentenverantwoordelijkheid heeft.

Wat is producentenverantwoordelijkheid?

Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten of importeurs (mede) verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn (of worden) gebracht.

Voor welke productgroepen is er producentenverantwoordelijkheid?

In de verschillende productbesluiten zijn regels opgenomen voor 5 soorten producten. Dit zijn:

Voor wie geldt de producentenverantwoordelijkheid?

Dit geldt voor producenten of importeurs die als eerste een product (van de 5 soorten producten hierboven) op de Nederlandse markt brengen.

Producenten en importeurs worden verantwoordelijk gesteld om een logistiek systeem op te zetten voor het afvalbeheer en ook om de financiering hiervan te organiseren. Bij dit principe is sprake van een ketenverantwoordelijkheid, omdat ook andere schakels in de keten (zoals gemeenten en detaillisten) hierbij verantwoordelijkheden hebben.

Hoe kan voldaan worden aan de verplichtingen?

Producenten of importeurs kunnen individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. Voor sommige productgroepen is aansluiting bij een collectieve organisatie verplicht (zie de toelichting onder het kopje Algemeen verbindend verklaring hieronder).

Mededeling.

Batterijen en accu's: Een bedrijf dat producentenverantwoordelijkheid heeft, moet voor batterijen en accu's een mededeling doen bij Rijkswaterstaat.

Voor draagbare batterijen zie hieronder onder het kopje Algemeen verbindend verklaring.

Zie ook de pagina's:

Autowrakken en autobanden: Zie voor autowrakken en autobanden het kopje Algemeen verbindend verklaring hieronder.
Zie ook de pagina’s:

Elektr(on)ische apparatuur:  Zie voor elektr(on)ische apparatuur het kopje Algemeen verbindend verklaring hieronder. Registratie bij het Nationaal (W)EEE Register is verplicht (individueel of collectief). Dit kunt u regelen via een registratie bij Stichting OPEN.

Voor elektr(on)ische apparatuur geldt een registratieplicht ook voor verwerkers. Na registratie moet een verwerker jaarlijks verslag doen van de resultaten van het voorgaande jaar. Zie voor meer informatie:

Algemeen verbindend verklaring (Avv)

Producenten en importeurs die een bepaald product invoeren of op de markt brengen kunnen de minister vragen om een overeenkomst over het afdragen van een afvalbeheersbijdrage, algemeen verbindend te verklaren.

Lees meer over de algemeen verbindend verklaring  (Avv).

Er zijn momenteel Avv’s voor producten waarvoor er  ook wettelijke producentenverantwoordelijkheid is (naast de Avv). Dit zijn:

  • Auto’s
  • Autobanden
  • Draagbare batterijen
  • Elektr(on)ische apparatuur
  • Verpakkingen
  • Verlichting

En er zijn Avv’s waarvoor daarnaast geen wettelijke producentenverantwoordelijkheid is. Dit zijn:

  • Papier & karton
  • Vlakglas

Ga naar het overzicht van de geldende Avv’s

Vragen?

Voor algemene vragen over producentenverantwoordelijkheid kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer.

Dossiergerelateerde vragen kunt u stellen via  producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.