Algemeen verbindend verklaring

Wat is de Algemeen verbindend verklaring (Avv)?

Producenten en importeurs die een bepaald product invoeren of op de markt brengen, kunnen de minister vragen een overeenkomst over het afdragen van een afvalbeheersbijdrage, algemeen verbindend te verklaren. Producenten en importeurs kunnen dit instrument gebruiken voor  de financiering van (al dan niet vrijwillige) initiatieven van producentenverantwoordelijkheid.

De bedrijven die de overeenkomst gesloten hebben, moeten wel een belangrijke meerderheid vormen van het totaal aan bedrijven dat hetzelfde product invoert of op de markt brengt.

Gevolgen van een Avv

Wat betekent het als de minister de overeenkomst tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend heeft verklaard? Alle producenten en importeurs die het product in Nederland invoeren of op de markt brengen, zijn dan verplicht tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage. Dus ook de producenten en importeurs die niet zijn aangesloten bij de overeenkomst, zijn tot deze afdracht verplicht.

Zie voor informatie over hoe een Avv aangevraagd moet worden en over het verloop van de procedure: Procedure Avv

Zie voor de vereisten aan een verzoek tot Avv de regeling:

Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage

Genomen besluiten

Zie voor een overzicht: Geldende Avv's

Geldigheid van een Avv

Een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst  is maximaal 5 jaar geldig. Desgewenst moet dus periodiek opnieuw een verzoek om algemeen verbindend verklaring worden ingediend.

Ontheffing

Het is voor producenten en importeurs mogelijk om een ontheffing aan te vragen van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst. Meer hierover staat op onze pagina Procedure Avv (het onderdeel 'Ontheffing').

Vragen?

Neem contact op via producentenverantwoordelijkheid@rws.nl