Algemeen verbindend verklaring voor producten

Producenten die een bepaald product in Nederland in de handel brengen kunnen de minister vragen om een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage algemeen verbindend te verklaren. Dit is alleen mogelijk als het verzoek wordt ondersteund door een belangrijke meerderheid van de betreffende producenten. Lees meer hierover op onze pagina algemeen verbindend verklaring  (avv).

Avv's voor producten

Voor de volgende producten is er zowel een Avv als een wettelijk opgelegde UPV:

  • Autobanden en auto's
  • Draagbare batterijen
  • Elektr(on)ische apparatuur
  • Verpakkingen
  • Verlichting (vanaf 1-1-2023 gaat deze op in de Avv voor elektr(on)ische apparatuur)

Voor de volgende producten geldt er alleen een Avv:

  • Papier & karton
  • Vlakglas
  • Consumentenmatrassen

Ga naar het overzicht van alle geldende Avv’s