Elektr(on)ische apparatuur

Bedrijven die elektr(on)ische apparatuur als eerste in Nederland in de handel brengen krijgen te maken met producentenverantwoordelijkheid. Zij zijn (mede) verantwoordelijk voor het afvalbeheer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Dit betekent dat deze bedrijven individueel of gezamenlijk een logistiek systeem moeten opzetten voor het afvalbeheer en ook de financiering hiervan moeten regelen.

De Europese WEEE Richtlijn die producentenverantwoordelijkheid regelt voor elektrische en elektronische apparaten is in Nederland van kracht als de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (RAEEA)

Valt uw product onder 'elektrische en elektronische apparatuur' (EEA)?

In de regeling staat de definitie van 'elektrische en elektronische apparatuur' in artikel 1.f:

“apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een voedingsspanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom.”

Wanneer het product aan deze beschrijving voldoet, dan is het soms toch uitgezonderd. Als hulpmiddel om verder vast te stellen of een product onder de regeling valt, kunt u de volgende toelichtingen raadplegen:

Handreiking reikwijdte regelgeving

Apparaat of component?

Heeft uw bedrijf voor het elektrische apparaat producentenverantwoordelijkheid?

Wie de verplichtingen heeft voor het apparaat staat beschreven in artikel 1.p van de regeling. Kort gezegd is dit:

 1. De fabrikant in Nederland die onder eigen naam of merk hier in Nederland apparaten als eerste in de handel brengt.
 2. De handelaar in Nederland die onder eigen merk als eerste in Nederland apparaten verhandelt, niet onder het merk van de producent.
 3. De importeur in Nederland die hier als eerste in Nederland apparatuur in de handel brengt.
 4. Een bedrijf in het buitenland dat rechtstreeks aan eindgebruikers (bedrijven of particulieren) hier in Nederland verkoopt. Bijvoorbeeld via internet.

Registratie- en rapportageplicht

 • Bedrijven die producentenverantwoordelijkheid hebben voor hun elektr(on)ische apparatuur moeten geregistreerd staan bij het
  Nationaal (W)EEE Register. Bij registratie hoort informatie over de innamestructuur, verwerkingsstructuur, financiering van de inzameling en organisatie van de verwerking van het afval. Ook zijn er doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking.
 • Voor 1 mei van ieder jaar moeten de producenten en importeurs de cijfers rapporteren van door hen op de markt gezette hoeveelheden.
 • Verwerkers van elektr(on)ische apparatuur moeten zich ook registeren, en jaarlijks rapporteren bij het Nationaal (W)EEE Register.

Zie voor meer informatie ook onze FAQ pagina.

Hoe kunt u aan deze  verplichtingen voldoen?

Algemeen verbindend verklaring' (Avv)

Sinds 1 maart 2021 geldt er een 'Algemeen verbindend verklaring' (Avv) voor elektrische en elektronische apparatuur, verleend aan Stichting OPEN . Dit betekent dat alle producenten en importeurs die deze apparaten als eerste op de markt brengen zich moeten aansluiten bij Stichting OPEN. En verplicht zijn tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage aan deze stichting. Tenzij een ontheffing aangevraagd en goedgekeurd wordt.

Zie voor meer informatie onze pagina's over de Avv.

Verwerken volgens Cenelec

Verwerkers hebben ook verplichtingen. Voor een handeling met een afgedankt elektrisch of elektronisch apparaat kan passende verwerking en/of voldoen aan Cenelec verplicht zijn. Cenelec heeft WEEELABEX vervangen. De WEEELABEX-organisatie blijft bestaan en is geaccrediteerd om Cenelec audits te doen.

Als hulpmiddel om te bepalen of de verwerkingseisen van toepassing zijn heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport een stroomschema met toelichting gepubliceerd .

Zie verder voor de verplichtingen onze FAQ pagina.

Overbrenging van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar een ander land.

De regeling stelt ook eisen aan de overbrenging van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar een ander land. Informatie bedoeld voor bedrijven en particulieren die gebruikte elektrische en elektronische apparatuur exporteren staat in deze folder (van de Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT). De folder is ook beschikbaar in het Engels en Frans.

Wanneer is een elektrisch of elektronisch apparaat afgedankt?

Als hulpmiddel bij het vaststellen of een elektrisch of elektronisch apparaat afgedankt is en de regels voor passende verwerking gelden, kunt u de volgende handreiking raadplegen:

Hulpmiddelen bepalen product of afval/afdanking EEA

Zie voor meer informatie:

 • Onze FAQ pagina met antwoorden op veelgestelde vragen over de regelgeving.
 • De officiële teksten van de regelgeving voor elektr(on)ische apparatuur:

Oorspronkelijke regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2014)

De actuele regeling op wetten.overheid.nl

Richtlijn 2012/19/EU

Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

 • Zie voor verder landelijk beleid voor elektrische en elektronische apparaten:

Sectorplan 71 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3).