Stappenplan

In onze aanpak staat altijd de praktische toepassing van gedragskennis centraal. In onze projecten volgen we altijd dezelfde stappen.

We starten met een gedragsanalyse. Wat is nu écht het probleem? Wat is het gewenste gedrag en waarom wordt het niet uitgevoerd? Hierbij gaan we ervan uit dat gedrag enkel wordt uitgevoerd als iemand de motivatie, capaciteit en de gelegenheid ervoor heeft. Op basis van deze informatie ontwikkelen we een aanpak, die we testen op de effectiviteit ervan in pilotprojecten. Vervolgens verspreiden we de kennis in ons netwerk. Op deze manier hebben we bijvoorbeeld onderzocht:

Kijk voor meer in de kennisbibliotheek VANG-HHA en de kennisbibliotheek zwerfafval en zoek op 'gedrag'.

Onze opgedane kennis delen wij graag. We bieden stakeholders daarom gedragstrainingen aan, organiseren webinars en lunchlezingen en plaatsen alle onderzoeksrapporten op de kennisbank. Heb je vragen, neem dan contact op via onze Helpdesk Afvalbeheer.

Stappenplannen

In het ‘Stappenplan herkenbare afvalscheiding’ staan de belangrijkste aanvullende maatregelen voor afvalscheiding voor verschillende situaties voor je op een rij. Voor het hele proces van aanschaf tot weggooien. Het is te gebruiken in drie soorten situaties: in de (semi)openbare ruimte (zoals op stations of op straat), in organisaties (bijvoorbeeld in scholen of kantoren) en bij huishoudelijk afvalinzameling (zowel in huis als bij de container).

Het ‘Stappenplan afvalscheidingsgedrag in huis en in de buitenruimte’ geeft meer inzicht in hoe gedrag van mensen werkt. Het helpt je om effectieve maatregelen te nemen. Het stappenplan biedt ondersteuning bij zowel het scheiden van afval in huishoudens als aan het scheiden van afval in de openbare ruimte.


Meer over dit onderwerp