Waarom gedragsverandering?

Om een circulaire economie te bereiken zullen we anders met spullen om moeten gaan. Iedereen is daarbij nodig: bedrijven, overheden èn burgers.

Producenten zullen producten van andere materialen maken, deze anders gaan ontwerpen en via andere, meer circulaire businessmodellen op de markt zetten. Consumenten zullen vaker spullen aanschaffen die (gemaakt zijn van materialen die) al eerder zijn gebruikt, deze vaker lenen en langer in gebruik hebben. Daarnaast zullen ze niets meer weggooien, maar gescheiden inleveren zodat het kan worden hergebruikt of gerecycled. Dit bekent dat er een (on)bewuste verandering nodig is richting circulair gedrag.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onder andere het rapport 'Gedragsstrategie Burgers en circulaire economie' opgesteld. Het rapport gaat over de langetermijnstrategie en operationele aanpak voor circulair gedrag van burgers voor de realisatie van Nederland Circulair in 2050.


Meer over dit onderwerp