Pictogrammen

Op veler verzoek hebben we standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. Deze pictogrammen zijn rechtenvrij beschikbaar. Het doel is meer afvalscheiding en betere kwaliteit door betere herkenbaarheid en uniformiteit.

Uniformiteit

De standaardsets zijn bedoeld voor alle communicatie rondom afvalscheiding bij huishoudens en vergelijkbaar afval dat bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties vrijkomt. Denk aan het gebruik op afvalbakken, websites en in afvalwijzers. Zo hoeven organisaties dit niet zelf te ontwikkelen en komt er meer uniformiteit in de communicatie in Nederland.

Pictogrammen van de afvalstromen Glas, Rest, Bekers, Kleine elektrische apparaten, Luiers en incontinentiemateriaal en Batterijen. Het pictogram voor batterijen is nieuw.

Ontwerpen voor veertien afvalstromen

Hierboven en -onder ziet u een overzicht van de ontwerpen. De pictogrammen, kleuren en benamingen zijn zo gekozen dat ze in verschillende situaties snel herkenbaar zijn. Er is in het vooronderzoek door de ontwerpers en gedragsonderzoekers naar allerlei aspecten gekeken die invloed hebben op de begrijpelijkheid en herkenbaarheid. De plastic- én glasafvalstroom verschillen per plek in Nederland, daarom zijn er varianten voor verschillende situaties.

Pictogrammen van de afvalstromen GFT en Etensresten, Kleding en Textiel, Papier en van zes verschillende plastic verpakkingen.

Bestanden downloaden

Na het invullen van een formulier kunt u de bestanden direct downloaden. De bestanden zijn in verschillende formaten beschikbaar. Bij de bestanden vindt u ook de ‘Richtlijnen voor gebruik (pdf, 885 kB)’. Hierin staan de do’s en don’ts voor gebruik en een overzicht van de verschillende bestanden.

Gedrag

Om afvalscheiding te bevorderen zijn alleen kleuren, namen en pictogrammen natuurlijk niet voldoende. Het is belangrijk alle momenten te benutten om te zorgen dat mensen het afval in de juiste bak doen. Wij adviseren gebruik te maken van de bestaande kennis over afvalscheidingsgedrag.

Geen pictogram voor statiegeldproducten

Voor de inzameling van statiegeldproducten wordt vaak het symbool voor hergebruik toegepast, een driehoek met pijlen. We hebben in de standaardset geen pictogram opgenomen voor deze afvalstroom. De ontwikkeling van een pictogram voor hergebruik is een verantwoordelijkheid van producenten. Zie ook de website van Statiegeld Nederland.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de pictogrammen of over afvalscheiding? Neem contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.


Meer over dit onderwerp

Relevante links

Het programma VANG Huishoudelijk afval (VANG-HHA) helpt gemeenten bij afvalscheiding, preventie en het sluiten van grondstofketens.

VANG Buitenshuis richt zich op het afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval uit de Kantoor-, Winkel en Dienstensector (KWD-sector).

Beide programma’s maken deel uit van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.