Stappenplan herkenbare afvalscheiding

Twee stappenplannen helpen u bij beïnvloeding van afvalscheidingsgedrag:

In het ‘Stappenplan herkenbare afvalscheiding’ staan de belangrijkste aanvullende maatregelen voor afvalscheiding voor verschillende situaties voor u op een rij. Voor het hele proces van aanschaf tot weggooien. Het is te gebruiken in drie soorten situaties: in de (semi)openbare ruimte (zoals op stations of op straat), in organisaties (bijvoorbeeld in scholen of kantoren) en bij huishoudelijk afvalinzameling (zowel in huis als bij de container).

Het ‘Stappenplan afvalscheidingsgedrag in huis en in de buitenruimte’ geeft meer inzicht in hoe gedrag van mensen werkt. Het helpt u om effectieve maatregelen te nemen. Het stappenplan biedt ondersteuning bij zowel het scheiden van afval in huishoudens als aan het scheiden van afval in de openbare ruimte.

>> Stappenplan herkenbare afvalscheiding (pdf, 1 MB)
>> Stappenplan afvalscheidingsgedrag in huis en in de buitenruimte