Training Voorkom bijplaatsing


Afvalzakken naast een container, grofvuil op de stoep. Bijplaatsing is een vervelend probleem: het ziet er rommelig uit, het zorgt er vaak voor dat er nog meer afval bijkomt en het trekt ongedierte aan. Reden genoeg dus om dit probleem aan te pakken! Maar het voorkomen van bijplaatsingen is best ingewikkeld. Hoe ga je om met verschillende typen wijken? Hoe motiveer je bewoners om het gewenste gedrag te tonen en ga je om met weerstand? En wat doe je als er veel verschillende talen worden gesproken in de wijk? In de training Voorkom bijplaatsing leer je hoe je bijplaatsing van afvalzakken en grofvuil voorkomt.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren verschillende effectieve pilots uitgevoerd om bijplaatsing te voorkomen. Wij willen deze kennis en ervaring graag delen met jou als gemeentemedewerker of gebiedsbeheerder en je ondersteunen bij het ontwikkelen van een effectieve aanpak.

Hoe ziet de training eruit?

In de gratis training Voorkom bijplaatsing leer je wat je kunt doen om bijplaatsing van restafvalzakken en grofvuil tegen te gaan. Je maakt kennis met de principes van gedragsverandering, toegespitst op het tegengaan van bijplaatsing. Hoe ga je om met weerstand? En wat kun je doen om een groter gebied (zwerf)afvalvrij te houden? Je leert stapsgewijs om gedragsbeïnvloeding in de praktijk toe te passen en zo het gedrag van mensen positief te veranderen.

De training bestaat uit drie blokken. Het eerste blok is een interactieve sessie waarin je meer leert over gedrag. Je leert hoe je het gedrag én de context kunt analyseren. Zo breng je in kaart wat je al weet over jouw situatie. Het tweede blok is ook weer een interactieve sessie: je maakt kennis met de verschillende interventies, hoe je een interventie kiest en leert hoe je een interventie goed toepast. Voor het derde blok bereid je een pitch voor, waarin je jouw persoonlijke casus presenteert aan de trainers en de rest van de deelnemers. Houd naast deze drie blokken ook rekening met een zelfstudietijd van circa 8 uur, voor het doornemen van het werkboek, het analyseren van je persoonlijke casus en het voorbereiden van je pitch. Het is na de training mogelijk om je interventieplan met ons door te nemen. Met onze feedback proberen we je plan van aanpak dan nog beter te maken.

In deze training leer je:

  • waarom we zwerfafval moeten aanpakken
  • waarom mensen bepaald gedrag vertonen, hoe je de oorsprong van dit gedrag herkent en beïnvloedt
  • hoe je een analyse uitvoert en jouw situatie in kaart brengt
  • welke interventie je het beste kunt inzetten, hoe je deze toepast en hoe je bepaalt of deze effectief is.

De training bestaat uit drie dagdelen:

  • Donderdag 17 oktober 09:00-12:30
  • Donderdag 14 november 09:00-12:30
  • Donderdag 28 november 09:00-12:30
Inschrijven

Doelgroep
Gemeenten en gebiedsbeheerders
Aantal dagen
3 ochtenden
Zelfstudie
8 uur
Max aantal deelnemers
25

Grip op bijplaatsing

Ben jij benieuwd hoe je grip krijgt op bijplaatsing? En wil je weten hoe je omgaat met de diverse locaties en doelgroepen? Zie dan in deze video hoe Amersfoort bijplaatsing succesvol tegengaat.

Niet alleen gemeenten lopen tegen het probleem van bijplaatsing aan. Ook andere gebiedsbeheerders, zoals onze collega’s van Rijkswaterstaat, hebben bijplaatsingen kunnen aanpakken met passende interventies. Zie in de video hiernaast hoe ze dit hebben gedaan.

Lees verder

Bijgeplaatst afval naast ondergrondse containers is een lastig probleem. De Handreiking voorkomen van bijplaatsingen biedt handvatten voor de aanpak van bijplaatsingen.

Integrale aanpak

Lees voordat je een training volgt op deze pagina meer over de integrale aanpak. Hier vind je een overzicht thema’s binnen de aanpak zwerfafval. Zo krijg je inzicht in de thema’s die in de training aan bod komen.