Promotievideo training Voorkom bijplaatsingen - Pilotproject in Amersfoort

Een van de opgaven van Rijkswaterstaat is het aanpakken van zwerfafval in Nederland. Om gemeenten en gebiedsbeheerders hierbij te ondersteunen heeft Rijkswaterstaat de online training ‘Aanpak Zwerfafval’ ontwikkeld. In deze training leren de deelnemers over gedragsverandering en het bedenken en uitvoeren van interventies. Deze video gaat over het voorkomen van bijplaatsingen in verschillende wijken in Amersfoort.

video: mp4