Handreiking voorkomen van bijplaatsingen

Titel: Handreiking voorkomen van bijplaatsingen

Samenvatting: Bijgeplaatst afval naast ondergrondse containers is een lastig probleem. De Handreiking voorkomen van bijplaatsingen biedt handvatten voor de aanpak van bijplaatsingen. In het eerste deel van de handreiking vind je een stappenplan met toelichting en in het tweede deel volgen de gedragsinterventies. In het document staat ook een handige beslisboom waarmee je in één oogopslag de kernpunten van de aanpak ziet.

Bij deze handreiking hoort de A0-poster Analyse hotspots en bijplaatsingen.

Datum: mei 2017

Auteur: Novi Mores, i.o.v. Rijkswaterstaat en i.s.m. NederlandSchoon en NVRD

Document: Handreiking voorkomen van bijplaatsingen (pdf, 2.6 MB)