Video Bijplaatsing voorkomen – Pilotproject in overnachtingshaven IJzendoorn

Een van de opgaven van Rijkswaterstaat is het aanpakken van zwerfafval in Nederland. Om gemeenten en gebiedsbeheerders hierbij te ondersteunen heeft Rijkswaterstaat de online training ‘Aanpak Zwerfafval’ ontwikkeld. In deze training leren de deelnemers over gedragsverandering en het bedenken en uitvoeren van interventies. Deze video gaat over het voorkomen van bijplaatsingen in de overnachtingshaven van IJzendoorn.

video: mp4

[Beeldtitel: Aanpak bijplaatsing - Pilotproject in overnachtingshaven IJzendoorn]

Bijgeplaatst afval naast containers is vaak een doorn
in het oog van gemeenten en omwonenden.
Door interventies slim in te zetten kun je bijplaatsingen verminderen.

Dat blijkt wel uit de pilot die Rijkswaterstaat
samen met haar partners organiseerde in de binnenvaarthaven van IJzendoorn.

Schippers kunnen daar hun afval kwijt,
tenminste, als ze een abonnement hebben.

Want op zo’n 30 locaties in Nederland heb je een
abonnement nodig om je restafval weg te mogen gooien.

Alleen de schippers kwamen daar vaak te laat achter.

Dan komen ze hier bij de container aan en zien ze
heel mooi de stapjes. Je moet een abonnement aanschaffen,
maar ja daar moeten ze dan wel eerst voor gaan
bellen om het aan te vragen.

En dan moet die zak weer mee naar hun schip.
Dus ja, voor sommige schippers is het dan best makkelijk
om, als je die zak kwijt moet, hem ernaast te zetten.
'Dan ben ik ervan af en is het mijn probleem niet meer’.

Het nadeel is wel, die zakken worden open gepikt door
meeuwen, door ratten en dat afval gaat waaien en komt in het water terecht en dat is juist
waar we iets aan willen doen met deze pilot.

[We hoorde Stefan van der Wal en gaan nu luisteren naar Kirsten Ruitenburg]

In eerste instantie, wat we graag wilden was inderdaad,
dat ze ter plekke, bij de container het abonnement
af konden sluiten en er direct gebruik van konden maken.

Dat kon niet... En omdat je weet, er zijn maar
heel weinig mensen met een abonnement.

Daarom zeggen we, het belangrijkste wat je wil is ‘houd je
afval aan boord tenzij je het SAB-abonnement hebt',

en dan mag je inderdaad deze container gebruiken.
En daar hebben we de interventie op ingericht.

Wat we hebben gedaan is, het moest heel zichtbaar zijn,
het moest sympathiek zijn en het moest heel duidelijk zijn,
wat wordt er van me verwacht.

We hebben gewerkt met een schipper,
die je dus inderdaad hier achter me ziet.
Die zie je op alle uitingen terugkomen.
Het is geel en heel opvallend geel en sterk visueel.

Eigenlijk bestaat de interventie uit 3 elementen: het eerste
element zit echt bij het binnenvaren van de haven.
Daar zie je het welkomstbord, dus het sympathieke.
Hier op deze autosteiger zit eigenlijk het belangrijkste,
want hier wordt bepaald, gaat het afval van boord of aan wal.
Dus hier wil je de gedragsverandering.

De resultaten zijn echt hartstikke goed.
Voor de pilot hadden we iedere week dat er wel zakken
met afval naast deze containers stonden.

We hebben nu een maand lang getest, met de interventies
die je hierachter ziet en de resultaten zijn super goed,    
gewoon nauwelijks afval bijgeplaatst.
Hier willen we zeker mee doorgaan.

De online training ‘Voorkom bijplaatsing’ volgen?
Ga snel naar zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/trainingen
en meld je aan.

[Beeldtitel: Aan de slag? zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/trainingen
Een productie van Rijkswaterstaat 2021]