Meetsysteem plastic : monitoring plastic in de waterkolom : fase 2

Titel: Meetsysteem plastic : monitoring plastic in de waterkolom – fase 2 testen en toetsen

Samenvatting: In vervolg op Fase 1: Methodeontwikkeling is in Fase 2: Testen en toetsen een eerder ontwikkeld innovatief netvangsysteem op grotere schaal - locaties over heel Nederland - én meervoudig toegepast. Daarnaast zijn er experimenten uitgevoerd om de aanpak te optimaliseren waarbij het meetprotocol uit fase 1 is aangescherpt. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: optimale meetlocaties, het aantal benodigde metingen, type meetinstrumenten en analyses van het afgevangen zwerfafval. De resultaten leidden tot aanscherping en aanbevelingen van de aanpak. Tijdens én na het onderzoek zijn verschillende rapportages opgesteld: een verkenning van monitoringsmethoden, een veiligheids- en gezondheidsplan, een meetprotocol, een meetrapport én een uitvoeringsrapportage.

Datum: oktober 2023

Auteur: Arcadis Nederland, ATKB en Wageningen University & Research in opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving

Documenten: