Meetsysteem plastic : monitoring plastic in de waterkolom

Titel: Meetsysteem plastic : monitoring plastic in de waterkolom

Samenvatting: Rijkswaterstaat wil in zijn rivieren een monitoringsmethode ontwikkelen voor (macro)kunststoffen in de waterkolom. Hiervoor is in 2021 onderzocht of dit mogelijk is door middel van het afvangen van kunststof zwerfafval via eenvoudig te hanteren vangnetten vanaf een statisch platform. In 2020 werd een aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een dergelijk compact meetsysteem voor monitoring van plastic in de waterkolom. Met dit onderzoeksproject is het meetsysteem verder geoptimaliseerd met als doel metingen op goedkope, flexibele en snelle wijze te kunnen verrichten.

Datum: maart 2022

Auteur: ATKB, in opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving

Document: Meetsysteem plastic : monitoring plastic in de waterkolom