Landelijke Zwerfafvalmonitor 2022: hoeveelheid fijn zwerfafval neemt af

In de Landelijke Zwerfafvalmonitor 2022 is te zien dat er meer zwerfafval is waargenomen dan het afgelopen jaar. Na een afname van 2018 tot 2021 is in 2022 zowel meer fijn als grof zwerfafval gemeten. Beide scoren nog wel lager dan gemeten in 2020.

In de monitor wordt 6 keer per jaar op 20 gebiedstypen een meting uitgevoerd die bestaat uit een telling van het zwerfafval en een analyse van het soort zwerfafval. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen fijn en grof zwerfafval.

Aandeel eenmalige verpakkingen neemt toe

Verpakkingen vormen de meest voorkomende ‘soort’ binnen het fijne zwerfafval. Vanuit de politiek is er met name aandacht voor kunststof flesjes, blikjes en kunststof tassen. In de monitor zien we een dalende trend in het aantal getelde kunststof flesjes (kleiner dan 1 liter) tegenover een stijgende trend in het aantal getelde blikjes. Ook is er een omslag te zien in items voor eenmalig gebruik: van kunststof naar andere materialen. Wel opvallend: het totale aantal getelde producten voor eenmalig gebruik (kunststof én niet-kunststof) nam met ongeveer 13% toe.