Cijfers zwerfafval in Nederland

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt Rijkswaterstaat hoeveel zwerfafval er in verschillende gebiedstypen ligt. In de jaarlijkse Landelijke Zwerfafvalmonitor staan de meest actuele resultaten. In de subjectieve monitor staat hoe schoon mensen Nederland vinden.

Landelijke Zwerfafvalmonitor 2022: hoeveelheid fijn zwerfafval neemt af

In de Landelijke Zwerfafvalmonitor 2022 is te zien dat er meer zwerfafval is waargenomen dan het afgelopen jaar. Na een afname van 2018 tot 2021 is in 2022 zowel meer fijn als grof zwerfafval gemeten. Beide scoren nog wel lager dan gemeten in 2020.

Subjectieve monitor zwerfafval 2022: minder mensen ‘gooien wel eens iets op straat’

Minder mensen geven aan wel eens iets op straat te gooien terwijl zij weten dat het niet hoort. Dat blijkt uit de subjectieve monitor zwerfafval 2022. In 2008 gaven nog drie op de tien Nederlanders (29%) dat aan, in 2022 minder dan een op de tien Nederlanders (7%).

Schoonscore en soorten zwerfafval van 2018 tot en met 2022

Deze grafieken zijn gebaseerd op de Landelijke Zwerfafvalmonitor 2022. Links de schoonscore (ook wel indicatorscore): hoe hoger de score hoe minder zwerfafval er is waargenomen. De score is gebaseerd op 6 meetrondes waarvoor 1392 locaties zijn bekeken in 20 verschillende gebiedstypen. Het cirkeldiagram (rechts) laat zien welke soorten zwerfafval zijn aangetroffen. Dit is een versimpelde weergave zonder kauwgom en peuken. Zie het rapport voor een preciezere uitsplitsing.

Nulmeting zwerfafval op het eigen areaal van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft als ambitie een schoon areaal in 2025 en streeft net als andere gebiedsbeheerders naar een zwerfafvalvrij Nederland. Er is een nulmeting gedaan, verder onderzoek volgt.

Meer over onze meetmethoden: het monitoringsprotocol

Sinds 2008 wordt in Nederland volgens dezelfde methode zwerfafval geteld en gemeten. Dat is belangrijk om resultaten te kunnen vergelijken. De methode is vastgelegd in ons monitoringsprotocol.

Monitoring rivieren

Op zoek naar de monitoring van zwerfafval in rivieren? Lees hier over de meetmethoden die daarvoor worden ontwikkeld.