Landelijke zwerfafvalmonitor : jaarrapportage 2020

Titel: Landelijke zwerfafvalmonitor : jaarrapportage 2020

Samenvatting: De opdracht ‘Landelijke meting van schoonheidsbeelden en samenstelling van zwerfafval in het kader van de landelijke zwerfafvalmonitor’ heeft vanuit een Openbare Europese aanbesteding een vervolg gekregen voor de jaren 2020-2025. Evenals in de voorgaande jaren 2013-2020 worden de metingen uitgevoerd door Eco Consult BV. In opdracht van Rijkswaterstaat Leefomgeving worden landelijk metingen uitgevoerd, waarbij volgens het door de opdrachtgever vastgestelde Monitoringprotocol wordt gewerkt.  
In deze rapportage worden de jaarresultaten van 2020 gepresenteerd. Hoofdstuk 1 gaat in op de achtergrond en bijzonderheden tijdens de meetronden. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de gemiddelde jaarresultaten in cijfers en grafieken getoond en toegelicht.

Datum: januari 2021

Auteur: Eco Consult

Document: Landelijke zwerfafvalmonitor : jaarrapportage 2020