Landelijke zwerfafvalmonitor : jaarrapportage 2022

Titel: Landelijke zwerfafvalmonitor incl. extra gebiedstypen: jaarrapportage 2022

Samenvatting: Om te meten hoe schoon Nederland is voert Rijkswaterstaat sinds 2008 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de landelijke monitor zwerfafval uit.

Datum: januari 2023

Auteur: Eco Consult

Document: Landelijke zwerfafvalmonitor incl. extra gebiedstypen: jaarrapportage 2022