Jaarrapportage monitoring zwerfafval 2021

Titel: Landelijke zwerfafvalmonitor incl. extra gebiedstypen : Jaarrapportage 2021

Samenvatting: De opdracht 'Landelijke meting van schoonheidsbeelden en samenstelling van zwerfafval in het kader van de landelijke zwerfafvalmonitor' heeft een vervolg gekregen voor de jaren 2020-2025. In opdracht van Rijkswaterstaat Leefomgeving worden door Eco Consult landelijk metingen uitgevoerd volgens het Monitoringprotocol. In dit rapport worden de jaarresultaten van 2021 gepresenteerd.
Hoofdstuk 1 gaat in op de achtergrond en bijzonderheden tijdens de meetronden. In hoofdstuk 2 worden de gemiddelde jaarresultaten in cijfers en grafieken getoond en toegelicht.

Datum: januari 2022

Auteur: P. Hagemeijer (Eco Consult) in opdracht van Rijkswaterstaat Leefomgeving

Document: Jaarrapportage monitoring zwerfafval 2021