Nieuwsbrief Zwerfafval - juli 2023

juli 2023

In deze nieuwsbrief lees je over de activiteiten die Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW uitvoert voor de aanpak van zwerfafval in de transitie naar circulaire economie. Meer informatie vind je op de website Zwerfafval.

Lees de online versie

Neem deel aan de training Verander gedrag

gedragsverandering_1

Hoe kom je van het probleem tot een oplossing? In de training analyseer je het zwerfafvalprobleem (en de oorzaak) in jouw gebied, je leert meer over gedrag en gedragsverandering en je kijkt welke effectieve interventies je kunt inzetten om het gedrag te veranderen en het probleem op te lossen.
In het najaar van 2023 wordt de training 'Verander gedrag' aangeboden.
Lees verder en meld je aan!

Proefberekening Regeling SUP

Een van de maatregelen in de Regeling SUP is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor de artikelen die onder de richtlijn vallen. Voor de uitwerking van de UPV is een systematiek ontwikkeld om de kosten van het opruimen in kaart te brengen. De volledige systematiek wordt eind deze maand gepubliceerd op de website.

Bewustmakingsmaatregelen tabaksproducten

Een verplichting die voortvloeit uit de ministeriële Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik is het nemen van bewustmakingsmaatregelen. Tabaksproducenten mogen dat niet zelf doen, vanwege het tabaksontmoedigingsbeleid. Ze worden wel verplicht tot het vergoeden van de kosten die gebiedsbeheerders kwijt zijn aan bewustmakingsmaatregelen voor deze producten. Er wordt een toolbox ontwikkeld om diverse sectoren te ondersteunen bij het nemen van bewustmakingsmaatregelen.

Stichting The Wave zorgt voor circulair succes tijdens Euro Hockey League

Wie dit voorjaar de finaleronde van de Euro Hockey League in Amstelveen bezocht, kon er niet omheen: naast hockey stond ook circulariteit hier centraal. Stichting The Wave voerde een campagne om het toernooi (‘de Champions League van het hockey’) zo duurzaam en circulair mogelijk te maken. Hoe pak je zoiets aan? Voorzitter Niels-Olaf Bout vertelt over de ervaringen, uitdagingen en een speciale video op schoudersonderschoon.nl.

Uitgelicht uit de kennisbieb