Proefberekening Regeling SUP

Een van de maatregelen in de Regeling SUP is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor de artikelen die onder de richtlijn vallen. Dit betekent dat producenten van wegwerpplastic verantwoordelijk worden voor de kosten die gebiedsbeheerders van openbare ruimte maken bij het (laten) opruimen van het zwerfafval dat door hun producten ontstaat. De bijdragen en vergoedingen worden bepaald aan de hand van een onderzoek naar de kosten voor zwerfafval in Nederland en het aandeel van  SUP in het zwerfafval in Nederland.

Voor de uitwerking van de UPV is een systematiek ontwikkeld om de kosten van het opruimen in kaart te brengen. De kosten voor gebiedsbeheerders bedragen in totaal 324 miljoen per jaar. Ook voor het aandeel SUP in het zwerfafval is een systematiek ontwikkeld. Om te komen tot een juist inzicht in het aandeel SUP in zwerfafval in Nederland wordt aangesloten bij de Landelijke monitor zwerfafval van Rijkswaterstaat.

De volledige systematiek wordt in juli gepubliceerd op deze website. Op deze site kunt u meer informatie vinden over de Regeling SUP.