Bewustmakingsmaatregelen tabaksproducten

Een verplichting die voortvloeit uit de ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik is het nemen van bewustmakingsmaatregelen. Voor de meeste producenten die onder de regeling vallen geldt dat zij hier zelf verantwoordelijk voor zijn.

Dit geldt echter niet voor tabaksproducenten. Voor hen geldt dat zij niet zelf de bewustmakingsmaatregelen mogen nemen, vanwege het tabaksontmoedigingsbeleid. Producenten van tabaksproducten worden daarom verplicht tot het vergoeden van de kosten die gebiedsbeheerders kwijt zijn aan bewustmakingsmaatregelen voor deze producten. Hoe deze vergoedingsstructuur exact werkt staat in de regeling uitgewerkt.

Op dit moment werkt een wetenschappelijk gedragsonderzoeksbureau in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de ontwikkeling van een toolbox waarmee diverse sectoren worden ondersteund bij het nemen van bewustmakingsmaatregelen. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat deze toolbox niet leidt tot het bevorderen van roken. Het bureau gaat op basis van wetenschappelijke literatuur en inzichten van stakeholders (waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, diverse NGO’s, actiegroepen en gebiedsbeheerders) een boodschap ontwikkelen die bijdraagt aan de vermindering van de hoeveelheid tabaksafval op straat.

Het is de verwachting dat de toolkit in het laatste kwartaal van 2023 voor de diverse gebruikers beschikbaar wordt gesteld.

Op deze site volgt later in juli ook een proefberekening waarin een indicatie van de bijdragen van producenten en de vergoedingen voor gebiedsbeheerders inzichtelijk worden gemaakt. Deze proefberekening is op basis van monitoringscijfers uit 2022 en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.