Gebieden

Land

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt actief aan een schoner Nederland. Hiervoor wordt samengewerkt met stakeholders, worden regels ingevoerd en wordt onderzoek uitgevoerd.

Rivieren

Plastic afval van land en schepen is de oorzaak van de plastic soep. Zwerfafval van land stroomt via rivieren vaak naar zee en is daarmee een belangrijke oorzaak van de grote hoeveelheden zwerfvuil in de zeeën en oceanen.

Strand

Schone stranden zijn van belang voor een schone zee en het is goed voor toerisme. Een schoon strand voorkomt dat afval in zee waait en bijdraagt aan de plasticsoep. Wereldwijd komt ongeveer 80% van het zwerfvuil op zee van het land, voor de Noordzee is dit 60%.

Zee

Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor plastics en ander zwerfvuil in water. Deze richt zich vooral op de problematiek op zee (‘plastic soup’), maar ook steeds meer op de binnenwateren. Naast de aandacht voor microplastics wordt ook steeds meer de focus gelegd op bronaanpak. Hoe kunnen we voorkomen dat het afval in het water komt en hoe halen we het er 'op tijd' uit?