Wat is duurzaam textiel?

We spreken van duurzaam textiel als bij het maken en in het gebruik de negatieve effecten op het milieu, op mensen en op de economie zoveel mogelijk worden voorkomen. Het gaat hierbij niet enkel om de effecten in Nederland, maar ook om die in productielanden. Bovendien geldt dit niet alleen voor de korte termijn, maar moet vooral de behoefte van toekomstige generaties gewaarborgd worden.

Maar hoe meet je die duurzaamheid? Dat doen we aan de hand van de volgende zaken:

  • Fossiel energiegebruik vanwege de CO2-uitstoot en het effect daarvan op het klimaat
  • Uitstoot van andere gassen dan CO2 die een rol spelen in klimaatverandering
  • Watergebruik vanwege waterstress voor landbouw en drinkwater
  • Gebruik van chemicaliën vanwege vervuiling van water, lucht en bodem, en schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mensen en ecosystemen (eco-toxiciteit)
  • Landgebruik als indicator voor negatieve gevolgen voor biodiversiteit
  • Dierenwelzijn als producten van dierlijke oorsprong worden gebruikt
  • Bijdrage aan de vervuiling van oppervlaktewater door microplastics.

Wil je meer weten over de berekening van milieu-impact of de milieudruk van specifieke materialen? Bij onderstaande organisaties vind je veel aanvullende informatie: