Wat is circulair textiel?

Circulair textiel is volgens de officiële omschrijving van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) een textielproduct dat wordt geproduceerd, gebruikt, verzameld en opnieuw benut als hergebruikt product, materiaal of gerecyclede vezel, om afval te voorkomen, het gebruik van nog niet eerder gebruikte vezels te minimaliseren en de milieu-impact te reduceren binnen ecologische grenzen.

Hiermee bedoelen we dat er sprake is van een circulair ontworpen product zodat het textiele materiaal na afdanken weer ingezet kan worden voor een nieuw circulair textielproduct:

  • Het ontwerp zorgt voor een lange levensduur door goede kwaliteit en bijvoorbeeld reparatiemogelijkheden;
  • Er is duurzaam en gerecycled textielmateriaal verwerkt; er wordt geen gebruik gemaakt van materialen of (schadelijke) chemicaliën die het recyclingproces verstoren;
  • Er is een inzamel- en recyclingsysteem beschikbaar zodat de keten gesloten blijft.

Elke schakel in de textielketen, van de grondstofproducent tot de recyclaar, kan bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire keten door materiaalverspilling te minimaliseren en materiaal- en productgebruik te optimaliseren.

Een schematische weergave van deze complexe circulaire keten voor textiel is te vinden op de website van de Ellen MacArthur Foundation:

Circular economy butterfly diagram
Circular economy butterfly diagram van de Ellen MacArthur Foundation

Benieuwd hoe jij een bijdrage kunt leveren? Kijk dan bij de doelgroep waar jij deel van uitmaakt.