Medicijnafval

In sommige gemeenten neemt de apotheker medicijnafval in en voert de gemeente dit kosteloos af. In andere gemeenten gebeurt dit niet en moet het medicijnafval apart bij het Klein Chemisch Afval (KCA) worden ingeleverd.

Lees meer over:

  • Het beleid voor KCA en KGA (klein gevaarlijk afval) in sectorplan 18 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3.
  • Het beleid voor afval van de gezondheidszorg bij mens of dier in sectorplan 19 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3
  • Waar kan ik medicijnafval inleveren? In ons linkportaal staan websites die de weg wijzen.