Afvalstromen en ketens


In het navigatieblokje rechts vindt u verschillende afvalstromen en materiaalketens.

Afvalstromen

Bent u producent en/of heeft u verplichtingen over een product als het in de afvalfase komt? Voor een aantal afvalstromen vindt u hier specifieke informatie over het beleid en regelgeving.

Materiaalketens

In een circulaire economie bestaat geen afval meer: producten worden efficiënter ontworpen en materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Daardoor kunnen we efficiënter omgaan met grondstoffen en energie. De materiaalstromen waarvoor overheden samenwerken met ketenpartijen om ketens te sluiten worden hier uitgelicht.

Alle stakeholders in de keten zijn relevant om de kringloop te sluiten: de productontwerper en producent, retail, gebruiker, de inzamelaar en verwerker van het afval, reparateur, en de producent van secundaire grondstoffen.