Autowrakken

Producentenverantwoordelijkheid

Producenten of importeurs van auto’s hebben producentenverantwoordelijkheid. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase, en moeten hiervoor individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. Over de inzameling en verwerking moet de producent of importeur een mededeling indienen.

Demontagebedrijven van autowrakken moeten ook voldoen aan een aantal voorschriften beschreven in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Lees meer over: