Websites over KCA en gevaarlijk afval

Hier vindt u websites over klein chemisch afval (kca) uit huishoudens, over de gescheiden inzameling van kca en over gevaarlijk afval.

 • Afvalolie bij de Europese Commissie
  Informatie in het Engels over afvalolie op de site van de Europese Commissie.
 • Afvalscheidingswijzer
  Van medicijnen tot kwastenreiniger: wat hoort bij het kca? Met de Afvalscheidingswijzer vind je met gemak de juiste bak!
 • Asbest
  Informatie over asbest op de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
 • Batterijen bij Europese Commissie
  Informatie in het Engels over batterijen op de website van de Europese Commissie.
 • Eural (Afval Circulair)
  Voor het toekennen van de juiste Euralcode aan een afvalstof kunt u de Handreiking Eural gebruiken.
 • European Union Observatory for Nanomaterials
  Here you can find information about existing nanomaterials on the EU market. Whether you are developing policies in the area, a consumer or representing industry or a green NGO, the information on European Union Observatory for Nanomaterials (EUON) offers interesting reading about the safety, innovation, research and uses of nanomaterials.
 • Gevaarlijk afval bij de Europese Commissie
  Informatie in het Engels over gevaarlijk afval op de website van de Europese Commissie.
 • Gevaarlijk afval op Rijksoverheid/IenW:
  Gevaarlijk afval
 • Gevaarlijk afval en ZZS (Landelijk Afvalbeheerplan)
  Achtergronddocumenten over  gevaarlijk afval en ZZS (zeer zorgwekkende stoffen).
 • Klein chemisch afval (kca) (Milieu Centraal)
  Klein chemisch afval (kca) is een verzamelnaam voor allerlei soorten gevaarlijk afval, van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en verf. Lever klein chemisch afval altijd op de juiste manier in.
 • Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)
  Overzicht van de sectorplannen
 • Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS)
  brengt de keten in kaart vanaf de aanmelding van een asbestinventarisatieopdracht door een opdrachtgever tot aan het storten van het asbest bij de stortplaats.
 • Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
  meldinstantie voor bedrijfs- en gevaarlijk afval.
 • Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt
  behandelt alle vraagstukken aangaande TAG en heeft als doelstelling ‘Het definitief uit de keten verwijderen van teerhoudend asfalt vanwege de daarin aanwezige schadelijke stoffen'.
 • Medicijnafval (KNMP, voor burgers)
  Een medicijn over dat u niet meer nodig heeft? Spoel dat niet door de gootsteen of de wc. Dat is slecht voor het milieu. Lever medicijnafval in bij uw apotheek of bij een inzamelpunt van de gemeente.
 • Medicijnafval (KNMP, voor professionals)
  Om te zorgen voor een optimale inzameling van medicijnafval, streeft de KNMP ernaar dat apotheken in Nederland de mogelijkheid bieden om overgebleven medicijnen in te leveren.
 • Melden van asbest
  op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport.
 • Niet in het riool
  Medicijnen, verfresten, vet en doekjes: Niet in het riool! Je kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier!
 • REACH (European Commission)
  REACH is the Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
 • SCIP Database
  the database for information on Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) established under the Waste Framework Directive (WFD).
 • Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
 • Stichting Batterijen (Stibat)
  de organisatie die de inzamelactiviteiten voor lege batterijen in Nederland coördineert.
 • Urban Mine Platform
  displays all readily available data on products put on the market, stocks, composition and waste flows for electrical and electronic equipment (EEE), vehicles and batteries for all EU 28 Member States plus Switzerland and Norway. Iceland is also included for vehicles.
 • ZAVIN
  Ziekenhuisafvalverwerkingsinstallatie Nederland.
 • Zuiveringsslib bij Europese Commissie
  Informatie in het Engels over zuiveringsslib op de website van de Europese Commissie.