Zwerfafval op land

Wat doet het ministerie van IenW?

Het ministerie werkt actief aan een schoner Nederland. Hiervoor wordt samengewerkt met stakeholders, regels ingevoerd en onderzoek uitgevoerd:

Wat doen anderen?

  • NVRD: benchmark schoon, keurmerk Beeldschoon, quick scan schoonbeleving.
  • NederlandSchoon: stimuleren van gemeenten en bedrijvenruimte, publiekscampagne Supporter van Schoon, zwerfafvalvergoeding.
  • CROW: Kwaliteitscatalogus openbare ruimte, Leidraad afvalbakken in de openbare ruimte.

Integrale aanpak zwerfafval

Een goede aanpak van zwerfafval door gebiedsbeheerders van de openbare ruimte is een combinatie van schoonhouden (preventie) en schoonmaken (reiniging).

Deze aanpak van zwerfafval begint met een plan waarin doelstellingen en maatregelen zijn opgenomen. De effectiviteit van de maatregelen wordt regelmatig getoetst. Dit kan uiteindelijk leiden tot aanpassing van het plan.

Bent u gebiedsbeheerder en heeft u vragen? Stel die dan!

Pilots op land

zwerfafval-op-land

Er zijn de  afgelopen jaren een aantal pilots uitgevoerd op het gebied van zwerfafvalaanpak op verzorgingsplaatsen, carpoolplaatsen en langs wegen.

Quickscan aanpak zwerfafval

Een effectieve aanpak is integraal en bestaat uit samenwerking met burgers en andere organisaties. Het is belangrijk om te kiezen voor een maatregelenmix op het gebied van voorzieningen, reiniging, monitoren, handhaven, communicatie, gedragsbeïnvloeding en participatie. Wilt u aan de slag? Bekijk dan de Quickscan voor een zwerfafvalaanpak en de Monitoringstool.