Zwerfafval in zee

Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor plastics en ander zwerfvuil in water. Deze richt zich vooral op de problematiek op zee (‘plastic soup’), maar ook steeds meer op de binnenwateren. Naast de aandacht voor microplastics wordt ook steeds meer de focus gelegd op bronaanpak. Hoe kunnen we voorkomen dat het afval in het water komt en hoe halen we het er 'op tijd' uit?

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat neemt verschillende maatregelen om te zorgen voor schoon en gezond water:

  • Via vergunningen wordt geprobeerd lozingen in het water voorkomen.
  • Door meer scheepsafval-inzamelstations aan te leggen.
  • Door goede voorlichting aan gebruikers van de vaarwegen zodat zij geen afval in het oppervlaktewater lozen.
  • Door bestaande afvalbergen in zee op te ruimen. Bijvoorbeeld door afvalzakken beschikbaar te stellen waar de vissers opgevist vuil in kwijt kunnen.

Het programma van maatregelen (p.77) moet ervoor zorgen dat er onder andere minder afval in zee terecht komt en is gericht op zes clusters: agendering & bewustwording, stranden, stroomgebieden, zeevaart, visserij en kunststofproducten. Daarnaast is er speciale aandacht voor microplastics. Vanwege het internationale karakter werkt Nederland actief samen met andere landen in het Noordoost-Atlantische gebied (in OSPAR (Oslo and Paris Conventions)-verband) en de internationale riviercommissies.

Wat doen anderen?