Nieuwsbrief Zwerfafval - augustus 2022

augustus 2022

In deze nieuwsbrief lees je over de activiteiten die Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW uitvoert voor de aanpak van zwerfafval in de transitie naar circulaire economie. Meer informatie vind je op de website Zwerfafval.

Lees de online versie

Netwerkweek Zwerfafval 2022: 8 – 11 november

Samen op weg naar minder zwerfafval. Hoe doen we dat? Tijdens de Netwerkweek Zwerfafval 2022 delen we do’s en don’ts, kennis en ontwikkelingen van afgelopen jaren. Wat moeten we vooral blijven doen, en wat niet?
Dinsdag 8 november trappen we live af in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Deze dag staan de praktijkervaringen, de studie buitenadvies preventieve maatregelen en verschillende key note speakers centraal. De rest van de week bespreken we online:

  • Woensdag is themadag bronaanpak zwerfafval.
  • Donderdag bespreken we het thema monitoring.
  • En vrijdag is een dag vol inspiratie, voorbeelden en kennisdeling.

Jij wilt toch ook wat aan zwerfafval doen? Meld je aan!

Meld je aan: online inspiratiesessie over nieuwe zwerfafvalcampagne

‘Wat een leuke sessie!’ ‘Wij gaan zeker meedoen.’

De reacties op de eerste stakeholdersessie over de campagne ‘Zwerfafval. Natuurlijk raap je ook iets op’ waren ronduit enthousiast. Kon je er niet bij zijn? Op donderdag 25 augustus vindt de online inspiratiesessie nog een keer plaats. Reclamebureau Publicis laat zien hoe je als gemeente, gebiedsbeheerder, bedrijf of andere organisatie eenvoudig en effectief met deze zwerfafvalcampagne aan de slag gaat.

Op Schouders onder Schoon vind je meer informatie.

Zwerfafval hoort niet op rivieroevers

Zwerfafval hoort niet thuis in onze rivieren en op onze oevers. Rijkswaterstaat werkt in opdracht van het ministerie van IenW aan een monitoringstrategie om inzicht te krijgen in de problematiek en de trends van zwerfafval (waaronder macroplastics).  We ontwikkelen en testen meetmethoden op verschillende plekken langs, in en op rivieren. Dit leidt uiteindelijk tot een structureel monitoringprogramma.

Op onze vernieuwde pagina over het monitoringsprogramma vind je meer informatie over onze aanpak, de stappen die wij zetten, monitoringtechnologieën en –technieken die getoetst worden, lopende onderzoeken en de laatste publicaties.

Toolkit campagne zwerfafval is beschikbaar

De landelijke campagne start op 12 september. In die week gaat er een muzikaal aftrap-event plaatsvinden op strand en boulevard in Scheveningen.

Naast spots op radio en posts op social media komen er op zo’n 4500 plekken in 30 steden posters te hangen.

Amsterdam Cleanup Day - 14 september

Tijdens de Amsterdam Cleanup Day op 14 september 2022, onderdeel van de World Cleanup Day, gaan Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Waternet, Rubbiz, Anmec en een aantal samenwerkende instanties de uitdaging aan om met scholieren, bedrijven, verenigingen en vrijwilligers de wijken in Amsterdam zwerfafval vrij te maken.

Pak je rol: Maja Valstar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Zwerfafval is een doorn in het oog van Maja Valstar, senior beleidsmedewerker zwerfafval bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Regelmatig komt Valstar het tegen als ze gaat surfen of wandelen over het strand. ‘Dat moet toch anders kunnen? Op festivals is het helemaal erg. Ik schaam me echt voor de troep als je in een veld tot je enkels in de wegwerpbekers staat. Gelukkig zijn steeds meer festivals bezig met het organiseren van inzameling van de bekers voor recycling of hergebruik.’

Lees het hele interview op de website Schouders onder Schoon.

Neem deel aan onze zwerfafvaltrainingen!

Onze zwerfafvaltrainingen worden als goed tot zeer goed beoordeeld door de deelnemers. Vanaf 29 september geven we de training 'Voorkom bijplaatsing' opnieuw, en vanaf 1 november de training 'Verander gedrag'.

De inschrijvingen voor dit najaar staan weer open!

Webinar Bedrijventerreinen & Zwerfafval

NederlandSchoon organiseert op donderdag 22 september een webinar Bedrijventerreinen & Zwerfafval. Deelname is kosteloos.