Zwerfafval hoort niet op rivieroevers

Zwerfafval hoort niet thuis in onze rivieren en op onze oevers. Het vervuilt rivierwater, -bodem en -oevers en is een risico voor de volksgezondheid en ecosystemen, ook in zee. Rijkswaterstaat werkt in opdracht van het ministerie van IenW aan een monitoringstrategie om inzicht te krijgen in de problematiek en de trends van zwerfafval (waaronder macroplastics). Zo kunnen we beleidsvragen van IenW en beheersvragen van Rijkswaterstaat als gebiedsbeheerder beantwoorden.

We ontwikkelen en testen meetmethoden op verschillende plekken langs, in en op rivieren. Dit leidt uiteindelijk tot een structureel monitoringprogramma. Met de verzamelde informatie over de hoeveelheid en samenstelling van zwerfafval in onze rivieren brengen we het probleem, en waar mogelijk bronnen, in kaart en maken we trends zichtbaar. Dit is een basis voor het nemen van passende en structurele maatregelen. Op onze vernieuwde pagina over het monitoringsprogramma vind je meer informatie over onze aanpak, de stappen die wij zetten, monitoringtechnologieën en –technieken die getoetst worden, lopende onderzoeken en de laatste publicaties.