Websites over verpakkingsafval

Hier vindt u websites over verpakkingen, verpakkingsafval en de gescheiden inzameling van afgedankte verpakkingen.

 • Afvalfonds Verpakkingen
  primaire opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen is het realiseren van de recyclingdoelstellingen voor verpakkingsafval
 • The Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE)
  International Association of Paperboard and Beverage Carton Manufacturers
 • Bedrijfsverpakkingen
  Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL)
 • Echte helden
  'Een Echte Held Kiest Statiegeld' is een initiatief vanuit milieubeweging, afvalbedrijven en gemeenten, georganiseerd door Stichting Ons Statiegeld (SOS)
 • Extended producer responsibility alliance (Expra)
  the umbrella organisation for packaging and packaging waste recovery and recycling systems which are owned by obliged industry and work on a not-for-profit basis
 • Fair Resource Foundation 
  wil een einde maken aan de onhoudbare, exploitatieve en vervuilende consumptie van grondstoffen en een samenleving helpen realiseren die binnen de planetaire grenzen werkt en breder welzijn ondersteunt.
 • Fostplus
  promoot, coördineert en financiert de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België
 • Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)
  opgericht om structurele verduurzaming van de gehele verpakkingsketen te bevorderen. Uitgangspunten zijn de hoogst haalbare doelen op het gebied van grondstoffengebruik, ketenbeheer en recycling
 • Koffie Capsule Recycling Nederland (KCRNL)
  Acht koffiebedrijven bundelen hun krachten en zetten zich samen in voor het recyclen van koffiecapsules
 • Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
  Sectorplan Verpakkingen algemeen
 • Nedvang
  Nedvang staat letterlijk voor ‘Nederland van Afval naar Grondstof’. Wij registreren en stimuleren de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland
 • NRK Verpakkingen
  voorheen VMK (Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen), brancheorganisatie voor de kunststofverpakkingsindustrie in Nederland
 • PackForward
  Works with stakeholders throughout the packaging chain by sharing knowledge, current projects and by creating collaborations
 • PBA Verpakkingen
  moet u verslag doen over de hoeveelheid papier die u op de markt heeft gebracht?
 • Pro Europe
  Packaging Recovery Organisation Europe (de Groene Punt-organisaties)
 • Recycling Netwerk (nu: Fair Resource Foundation)
  Coalitie van (milieu)organisaties die zich inzetten voor een beter milieu door een goed materialenbeleid, met speciale aandacht voor statiegeld en verpakkingen
 • Stichting Herverwerking Drankenkartons (Hedra)
  De Nederlandse brancheorganisatie die de milieubelangen behartigt van kartonnen drankverpakkingen
 • Stichting Materiaalorganisaties (StiMo)
  zet zich in voor het optimaliseren van de levenscyclus van huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen. Het gaat hierbij om de inzet van het materiaal als grondstof voor de productie, het gebruik en hergebruik en het inzamelen en recyclen
 • SUP-beslisbomen voor verpakkingen
  Zes beslisbomen waarmee u voor verschillende verpakkingstypes kunt beoordelen of deze onder de SUP-richtlijn vallen en of de verpakking voldoet aan de voorschriften uit de richtlijn
 • UMP Verpakkingen
  beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels voor de inzameling en recycling van verpakkingen
 • Verpact
  Vanaf 1 januari 2024 bundelen Stichting Afvalfonds Verpakkingen en uitvoeringsorganisaties Nedvang, KIDV en Nederland Schoon hun krachten en gaan vanaf 1 maart 2024 samen verder onder de naam Verpact
 • Verpakkingsafval bij de Europese Commissie
  Informatie in het Engels over verpakkingen en verpakkingsafval op de website van de Europese Commissie
 • #WeChooseReuse
  is a European led #breakfreefromplastic campaign, born out of the movement’s wish to push for ambitious and robust reuse solutions to the plastic pollution crisis.