Websites over kunststoffen en rubber

Hier vindt u websites over kunststoffen en rubber als productketens en als afvalstromen, inclusief de gescheiden inzameling van plastic.

 • Actie Boerenbanden (gestopt)
  van RecyBEM en Vereniging Band & Milieu
 • Circulair Rubber Platform
  inspires you how to go circular with rubber. We will present recycled or biobased raw materials, and companies that offer services toward a sustainable rubber industry.
 • European Plastics Pact
  Bringing together frontrunner companies and governments to accelerate the transition towards a European circular plastics economy
 • European Tyre & Rubber manufacturing Industry (ETRma)
 • Federatie NRK
  Brancheorganisatie voor de rubber- en kunststofindustrie en behartigt de belangen van de rubber-, lijm-, recycle- en kunststof-industrie
 • Knapzak
  inzamelsysteem voor kunststofverpakkingen, zoals folie, EPS, PE flacons, plantenpotten en PET-flessen
 • KunststofKringloop
  Met het Ketenakkoord Kunststof Kringloop worden maatschappelijke initiatieven, bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden in een gezamenlijk traject
 • Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)
  Sectorplan Kunststof
 • Meer met minder plastic
  De kringloop sluiten voor plastic producten en verpakkingen: dat is waar wij in het Plastic Pact Nederland samen aan werken
 • Nationaal Platform Plastics Recycling
  Door de witte plekken in de huidige stand der techniek in kaart te brengen komen in de gehele keten nieuwe baanbrekende samenwerkingen en een versnelling van opschaling en implementatie binnen handbereik
 • NRK Verpakkingen
  brancheorganisatie voor de kunststofverpakkingsindustrie in Nederland
 • Plastic Pact
  Onze primaire doelstelling is om plasticvervuiling te verminderen en een revolutionair Plastic Pact te vormen tussen burgers, bedrijven, overheden en landen tegen 2020!
 • Plastic Heroes
  streeft ernaar dat de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen bij huishoudens net zo gewoon wordt als de gescheiden inzameling van glas en papier
 • Plastics Europe : Plastics & Sustainability
  The plastics industry aims to be a responsible partner to policy-makers and other stakeholders in finding solutions to the crucial issues of climate change, energy and resource efficiency, consumer protection and waste management
 • RecyBEM
  RecyBEM B.V. en de Vereniging Band en Milieu vinden elkaar in de uitvoering van het Besluit Beheer Autobanden
 • Rubbergranulaat (RIVM)
  Rubbergranulaat is fijngemalen rubber, veelal gemaakt van oude autobanden, en wordt gebruikt op kunstgrasvelden. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s ervan.
 • Stichting Disposables Benelux
  non-profitorganisatie met als doel het publiek, gebruikers, maatschappelijke groeperingen en de politiek te informeren over eenmalig gebruikte kunststof bekers en het bevorderen van de inzameling en herverwerking ervan.
 • Stuurgroep PVC en ketenbeheer
  informatie over PVC en de milieueffecten van dit materiaal
 • Vereniging VACO
  Bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielerbranche.