Nieuwsbrief CE in de regio, nr.3

Nieuwsbrief CE in de regio 3, januari 2023

Rijkswaterstaat houdt u, in opdracht van het ministerie van IenW, via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie zoals aansprekende praktijkvoorbeelden bij decentrale overheden, actualiteiten, beleidsdocumenten, handreikingen en inspirerende bijeenkomsten. Veel leesplezier!

Naar het overzicht van de vorige nieuwsbrieven.

Kerst pop-up

In Zwolle werd op 25 oktober de Kerst Pop-Up geopend, een grootscheeps samenwerkingsproject van tientallen Zwolse scholen, bedrijven en organisaties. Het is een bijzondere pop-up store geworden waar het winkelend publiek mooie kerstspullen met ervaring kon kopen en tegelijk kennis kon maken met het belang van duurzaamheid en een circulaire economie.

Week van de circulaire economie

Afbeelding Week CEVan 6 tm 11 februari 2023 vindt weer de week van de circulaire economie plaats. Een week boordevol prachtige activiteiten en voor ieder wat wils. Het programma wordt dit jaar georganiseerd door lokale en regionale hubs, dus ook dichtbij zijn interessante activiteiten te vinden.

CircuLaw

Ken je CircuLaw al? Dit is een pas ontwikkelde website voor beleidsmakers die bij de gemeente of provincie werken en bezig zijn met innovatie, duurzaamheid en de circulaire transitie. Want in de praktijk blijkt dat beleidsmakers bij provincies en gemeenten vaak niet weten welke juridische instrumenten ze tot hun beschikking hebben, en hoe ze deze moeten toepassen om bij te dragen aan een versnelling van de circulaire transitie.

Platform Meppel Deelt

Op 28 november lanceerden de Gemeente Meppel, de NMF Drenthe, Welzijn MensenWerk en Meppelvoorelkaar het platform ‘Meppel Deelt’. Onder het motto ‘verduursamen’ willen de partijen inwoners motiveren om samen spullen te delen. Spullen staan namelijk op de eerste plaats als het gaat om milieubelasting van ons dagelijkse leven.

Lisdodde voor Klimaatactie

Leren voor klimaatactie doe je niet uit een boekje. Daarvoor heb je een concreet voorbeeld nodig uit de regio. De lisdodde is zo’n een voorbeeld. Bovendien een voorbeeld waar bedrijven, overheden en organisaties al volop mee bezig zijn omdat het grondwaterpeil in de veenweidegebieden omhoog moet. Immers, oxidatie en inklinking door het kunstmatig verlaagde waterpeil zorgt nu voor een flinke CO2 emissie. Maar als boeren hier hun vee niet meer kunnen weiden, wat dan?

Zetsteen uit baggerspecie

Bij de dijkversterking Hansweert in Zeeland voert Waterschap Scheldestromen een onderzoek uit naar het produceren van zetsteen van bagger. Zetsteen zijn blokken die worden gebruikt voor het bekleden van dijken. Bij het baggeren van sloten komt veel baggerspecie vrij, wat als afval wordt gezien. Het buitentalud van dijken wordt normaal bekleed met zetsteen van beton. De milieu-impact en de kosten van deze bekledingen zijn relatief hoog. In dit project doet het waterschap een proef met het gebruiken van zetsteen dat gemaakt is uit baggerspecie.