Circulaw

Ken je CircuLaw al? Dit is een pas ontwikkelde website voor beleidsmakers die bij de gemeente of provincie werken en bezig zijn met innovatie, duurzaamheid en de circulaire transitie. Want in de praktijk blijkt dat beleidsmakers bij provincies en gemeenten vaak niet weten welke juridische instrumenten ze tot hun beschikking hebben, en hoe ze deze moeten toepassen om bij te dragen aan een versnelling van de circulaire transitie.

De huidige wet- en regelgeving biedt goede mogelijkheden om circulair beleid te maken. Mogelijkheden die vaak onbenut blijven, want regelgeving is complex. Daardoor is het voor beleidsmakers vrijwel onmogelijk om een breed inzicht en overzicht te krijgen van die mogelijkheden. Daar komt nog eens bij dat juristen binnen organisaties vaak sterk gespecialiseerd zijn, waardoor het voor beleidsmakers lastig is om een overzicht te krijgen en te weten welke overheidslaag welke bevoegdheden heeft. CircuLaw maakt daarom transparant waar en hoe regelgeving mogelijkheden biedt om circulair beleid te maken en circulaire doelen te halen.

De huidige versie van CircuLaw is een testversie. De bèta versie van de website wordt gelanceerd tijdens de Week van de Circulaire Economie, wat online te volgen zal zijn op woensdag 8 februari van 10:00 – 12:00 uur. Heb je feedback of ideeën? Mail deze dan naar info@circulaw.nl. Circulaw is een initiatief van het stedelijk innovatieteam van de gemeente Amsterdam.