Afvaltransport over de grens (EVOA)


Afvaltransport over de grens - EVOA

Wilt u afvalstoffen exporteren of importeren? Dan heeft u te maken met de EVOA (de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen).

Waar moet u zich aan houden volgens de EVOA?

Volgens de EVOA gelden er twee procedures als u afval over de grens wilt brengen (als er geen verbod voor is).

Welke procedure u moet volgen hangt af van:

  • of de afvalstof op een van de afvalstoffenlijsten van EVOA voorkomt, en zoja op welke (er is een Groene lijst en een Oranje lijst)
  • met welk doel het naar een ander land gaat (voor nuttige toepassing of verwijdering)
  • en naar welk land het gaat.

De twee procedures zijn:

1. De groene-lijstprocedure

Dit is de eenvoudige procedure. Voorafgaand aan het transport is geen toestemming van de autoriteiten nodig.

De groene-lijstprocedure mag alleen gevolgd worden voor afvalstoffen die:

  • op de Groene afvalstoffenlijst van EVOA staan
  • naar bepaalde landen gaan
  • en als doel nuttige toepassing hebben.

De voorwaarden van de Groene lijstprocedure zijn:

  • een speciaal formulier (Annex VII formulier) moet bij het transport aanwezig zijn
  • voorafgaand moet een contract tussen ontdoener en ontvanger afgesloten worden. Dit moet opvraagbaar zijn door handhavers.

Dit zijn de voorschriften voor export vanuit de EU. Sommige landen (bijvoorbeeld China en India) stellen daarbij  nog aanvullende eisen voor de import van de afvalstoffen.

De afvalstoffenlijsten, het Annex VII formulier en voorbeeldcontracten kunt u downloaden op de EVOA pagina's van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

2. De kennisgevingsprocedure

Als deze procedure gevolgd moet worden, is voorafgaand aan de transporten toestemming nodig van alle betrokken autoriteiten. Dus: van de landen van verzending, doorvoer en ontvangst.

De kennisgevingsprocedure geldt in elk geval voor de afvalstoffen die op de Oranje afvalstoffenlijst van  EVOA staan, of op geen van de afvalstoffenlijsten vermeld staan. Voor export naar sommige landen buiten de EU moet deze procedure ook gevolgd worden voor Groene lijst afvalstoffen.

Toestemming krijgen voor transport

Toestemming moet aangevraagd worden met een speciaal formulier (het kennisgevingsformulier). Met dit formulier kan in één keer toestemming gevraagd worden voor een serie van gelijksoortige transporten. De kennisgeving dient u in het land van verzending in. De autoriteit van dit land stuurt het door naar de andere autoriteiten.

Vergunningverlening EVOA

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor EVOA (kennisgevingsprocedure).

Meer informatie kunt u vinden op de EVOA pagina's van ILT.

Zie ook:

- Onze pagina over de inzamelaarsvergunning

- De algemene informatie over grensoverschrijdend afvaltransport in hoofdstuk B.13 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3), en de informatie over in- en uitvoer van specifieke afvalstromen in elk van de sectorplannen van LAP3.

Heeft u hier vragen over?

Dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer

Over afval vervoeren