Binnenlands afvaltransport (LMA)


Heeft u als bedrijf te maken met afvaltransporten binnen Nederland?

Dan is het belangrijk op de hoogte te zijn van de voorschriften uit het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Besluit en Regeling melden). Welke verplichtingen u heeft is afhankelijk van uw rol in het afvaltransport.

In het Besluit en de Regeling melden staat onder meer de verplichting voor het melden van de ontvangst en afgifte van (afval)stoffen. Het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van deze meldingen.

Weet u niet precies wat het Besluit en de Regeling melden voor u betekent?

Dan kunt u met behulp van de LMA-webpagina's voor bedrijven:

  • vaststellen welke rol(len) u heeft in het transport,
  • vervolgens bepalen wat voor soort transport het is,
  • en daarna zien welke verplichten daarbij horen.

Bent u handhaver?

Het digitale meldsysteem Amice geeft u direct zicht op de afvalstromen. Hiermee kunt u actuele informatie opvragen over de afvaltransporten die voor u van belang zijn.
Zie voor meer informatie de LMA -webpagina's voor handhavers.

Heeft u nog vragen na het bekijken van de LMA website?

Voor vragen over het meldsysteem Amice kunt u contact opnemen met de Helpdesk van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Voor overige vragen over het Besluit melden afvalstoffen/LMA kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer.

Over afval vervoeren