Wat betekenen de nieuwe regels voor u als gebiedsbeheerder?

De rijksoverheid informeert u over de regelgeving, procedures, de financiering, uw rol als gebiedsbeheerder en de informatieverplichtingen. Aan een aantal regelingen wordt nog gewerkt. In de digitale nieuwsbrief zwerfafval informeren wij u over de voortgang.

Ministeriële regeling

Op 29 maart 2022 is de ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik gepubliceerd. Deze ministeriële regeling werkt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor zwerfafval en de reductiemaatregelen voor plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen verder uit. Lees meer over de UPV zwerfafval.

Heeft u behoefte aan meer informatie of vragen over de regeling, neem dan contact op via de Helpdesk Afvalbeheer.

drinkbekers gedeeltelijk van kunststof

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Een van de maatregelen is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor de artikelen die onder de richtlijn vallen. Dit betekent dat producenten van wegwerpplastic verantwoordelijk worden voor de kosten die gebiedsbeheerders van openbare ruimte maken bij het (laten) opruimen van het zwerfafval dat door hun producten ontstaat. Voor de uitwerking van de UPV wordt een systematiek ontwikkeld om de kosten van het opruimen in kaart te brengen. Bovendien worden met de producenten afspraken gemaakt over het innen en uitgeven van deze middelen. Deze systematiek en afspraken worden beschreven in de ministeriële regeling.

Verpakkingen voor maandverband

Wat kunt u doen om plastic zwerfafval tegen te gaan?

Op deze site van de Europese Commissie vindt u een overzicht van de ‘markeringen’ in verschillende talen.

Twee handige informatiefolders

SUP voor overheden

In de folder Wat gaat de SUP voor u betekenen - voor overheidsorganisaties (pdf, 2 MB) leest u:

  • Maatregelen om het gebruik van plastic wegwerpbekers en –voedselverpakkingen te verminderen
  • Maatregelen in uw eigen bedrijfsvoering
  • Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
  • Bewustmakingsmaatregelen sigaretten

SUP voor gemeenten

Werkt u voor een gemeente? Lees dan de folder Wat gaat de SUP voor u betekenen - voor gemeenten (pdf, 3.5 MB). Daarin leest u over alle bovenstaande onderwerpen, aangevuld met:

  • Regels voor consumptie ter plaatse, onderweg, afhalen of bezorgen
  • Regels voor festivals en evenementen
  • Wat kunt u aanvullend op het SUP-beleid tegen single-use plastic doen?

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijkt u dan geregeld op deze website of schrijft u zich in voor de Nieuwsbrief zwerfafval. U kunt ook contact opnemen met uw koepelorganisatie, zoals de VNG of Unie van Waterschappen, of met de Helpdesk Afvalbeheer.