Landelijke zwerfafvalmonitor : Jaarrapportage 2019

Titel: Landelijke zwerfafvalmonitor : Meting schoonheidsbeelden en samenstelling zwerfafval : Jaarrapportage 2019

Samenvatting: In opdracht van IenW worden in de jaren 2016-2020 landelijk meetronden uitgevoerd, waarbij volgens het door Rijkswaterstaat vastgestelde Monitoringprotocol wordt gewerkt. In dit rapport worden de jaarresultaten van 2019 gepresenteerd.
Hoofdstuk 1 gaat in op de achtergrond en bijzonderheden tijdens de meetronden. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de gemiddelde jaarresultaten in cijfers en grafieken getoond en toegelicht.

Datum: februari 2020

Auteur: EcoConsult

Document: Landelijke zwerfafvalmonitor : Jaarrapportage 2019 (pdf, 1.2 MB)