Bepaling van tien oevermonitoringslocaties aan de Westerschelde en de ontwikkeling van een monitoringsprotocol voor plastic pellets

Titel: Bepaling van tien oevermonitoringslocaties aan de Westerschelde en de ontwikkeling van een monitoringsprotocol voor plastic pellets

Samenvatting: Tijdens dit project zijn er tien oeverlocaties voor het monitoren van (macro) zwerfafval en plastic pellets aan de Westerschelde geselecteerd. Om een evenredige verdeling over de Westerschelde te waarborgen, is hierbij rekening gehouden met diverse selectiecriteria, waaronder vervuilingsgraad en ruimtelijke spreiding. Daarnaast is er voor dit project ook een meetprotocol ontwikkeld voor het monitoren van plastic pellets aan de Westerschelde.

Datum: november 2023

Auteur: Stichting de Noordzee

Document: Bepaling van tien oevermonitoringslocaties aan de Westerschelde en de ontwikkeling van een monitoringsprotocol voor plastic pellets (pdf, 2.6 MB)