Nieuwsbrief Zwerfafval - mei 2023

mei 2023

In deze nieuwsbrief lees je over de activiteiten die Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW uitvoert voor de aanpak van zwerfafval in de transitie naar circulaire economie. Meer informatie vind je op de website Zwerfafval.

Lees de online versie

Webinar wetgeving wegwerpplastic

Vanaf 1 juli 2023 en 1 januari 2024 gaat er nieuwe wetgeving van kracht rondom het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes. Deze wetgeving gaat veel impact hebben voor de horeca, bij evenementen, maar ook bij u op kantoor! Wilt u meer weten over deze wetgeving en hoe uw gemeente hiermee om kan gaan? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de webinar wegwerpplastic op 31 mei van 10:00 tot 11:30. Naast toelichting over de wetgeving, komt er ook een gemeente aan het woord die zal vertellen over hun aanpak. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Meld u aan via dit formulier

Voor meer informatie over de nieuwe regelgeving kunt u alvast een kijkje nemen op www.minderwegwerpplastic.nl en voor u als gebiedsbeheerder is er een brochure over de SUP-regelgeving gemaakt.

Eerste Beschermde Berm vraagt aandacht voor zwerfafval in de natuur

De berm is in potentie het grootste natuurgebied van Nederland, maar in de praktijk soms een dumpplek voor zwerfafval uit het autoraam. Eind maart riep boswachter Frans Kapteijns daarom de eerste Beschermde Berm uit. De bermstrook langs de A65 bij Oisterwijk veranderde van een stukje niemandsland in een beschermd natuurgebied. En dat had effect: een interventiemeting toonde direct een flinke afname in afvalstuks.

Lees verder op Schouders onder Schoon.

Even voorstellen

Eind maart is Marijke Boonstra gestart bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als senior beleidsmedewerker Zeewaterkwaliteit in de afdeling Zee. “Ik heb ontzettend veel zin in deze beleidsfunctie. Ik ga het werk voortzetten waar ik mij jarenlang bij Stichting De Noordzee voor heb ingezet: een schone en gezonde Noordzee. In deze functie richt ik mij op de aanpak van zee- en rivierafval, vervuilende stoffen en eutrofiëring in de Noordzee”.

Chemische stoffen in kunststoffen

Op 3 mei verscheen een rapport vanuit het United Nations Environmental Program, dat de stand van kennis laat zien over chemische stoffen in kunststoffen. Op basis van overtuigend wetenschappelijk bewijs roept het op tot dringende actie om chemische stoffen in kunststoffen aan te pakken als onderdeel van de wereldwijde actie tegen plasticvervuiling.

De belangrijkste bevindingen luiden: 3.200 van de 7.000 onderzochte zorgwekkende chemische stoffen zijn aangetroffen in kunststoffen in een breed scala van sectoren en waardeketens van producten.
Lees het rapport: Chemicals in Plastics – a technical report.